Kalori.se/Fetter och hälsan

Fetter och deras påverkan på hälsan

Fett har ofta setts som en bov när det gäller kost och hälsa, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla fetter är likadana. Fetter är en nödvändig del av en välbalanserad kost och har många viktiga funktioner i kroppen. I denna artikel tar vi en närmare titt på de olika typerna av fetter och hur de påverkar vår hälsa.

Grundläggande om fett

Fetter är en av de tre huvudgrupperna av näringsämnen, tillsammans med proteiner och kolhydrater. De är energirika ämnen som ger 9 kalorier per gram, vilket är mer än dubbelt så mycket energi som proteiner och kolhydrater. Fetter lagras i kroppen som reservenergi och används också för att bygga cellmembran, fungera som signalmolekyler och för att underlätta absorptionen av fettlösliga vitaminer som A, D, E och K.

Typer av fetter

Fetter kan kategoriseras i olika grupper baserat på deras kemiska struktur:

Fetternas påverkan på hälsan

Fettets effekter på hälsan varierar betydligt beroende på vilken typ det är:

Mättade fetter: Länge tänkte man att mättade fetter var skadliga för hjärt-kärlhälsan, men nyare forskning har nyanserat denna bild. Trots detta är det generellt sett fortfarande rekommenderat att begränsa intaget av mättade fetter till förmån för omättade varianter.

Enkelomättade och fleromättade fetter: Dessa anses generellt vara hjärtvänliga fetter som kan hjälpa till att sänka dåliga kolesterolnivåer, förbättra hjärt-kärlhälsan och tillhandahålla viktiga näringsämnen, inklusive fettsyror som kroppen inte kan producera själv.

Trans-fetter: Trans-fetter har visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom genom att höja nivåerna av "dåligt" LDL-kolesterol samtidigt som de sänker nivåerna av "bra" HDL-kolesterol. De har också kopplats till inflammation och insulinresistens.

Källor till olika fetter

De olika typerna av fetter kan hittas i en rad olika livsmedel, och det är viktigt att veta var man kan hitta dem för att göra sunda kostval:

Sammanfattning

Fett är en viktig del av kosten och nödvändig för många av kroppens funktioner, men alla fetter är inte bra för hälsan. Genom att känna till de olika typerna och deras påverkan kan man göra mer informerade val som bidrar till en bättre hälsostatus.

Skriv en kommentar